Acest website aparţine şi este controlat de ASOCIAȚIA INTEGRAL PENTRU EDUCAȚIEcu sediul social în Bucureşti, Str. Diaconu Coresi Nr. 53, Sector 1, înregistrată la Registrul Asociațiilor sub nr. 152/2016, cod fiscal 36797219, numită in cele ce urmeaza Societatea. Utilizarea acestui website presupune acordul dumneavoastră cu ASOCIAȚIA INTEGRAL PENTRU EDUCAȚIE de a respecta şi a acţiona în conformitate cu Termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului.

Website-ul Comentator.ro reprezintă un canal media de comunicare, neutru, care nu intervine în conținutul articolelor publicate pe site. Conținutul acestora este responsabilitatea totală și din toate punctele de vedere a autorilor care le semnează. În cazul în care considerați că un anumit conținut trebuie analizat, sau nu ar trebui să fie publicat, vă rugăm să ne semnalați situația la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Definiții: 

Website: reprezintă aplicația web deținută de Societate, care poate fi accesată la adresa www.comentator.ro 

Utilizator: orice persoană (fizică sau juridică) care accesează website-ul sau interacționează în orice altă formă de comunicare cu aplicația website-ului.

I. Condiții comerciale:

a. Comentator.ro 

Termenii și condițiile se aplică tuturor vizitatorilor/utilizatorilor website-ului www.comentator.ro. 

II. Proprietatea intelectuală

Conținutul și designului www.comentator.ro cum ar fi textul, grafica, logo-urile, butoanele, imaginile, clipurile audio/video, bazele de date și software-ul, este proprietatea Societății sau a furnizorilor săi și nu poate fi utilizat fără acordul Societății, care poate fi solicitat la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Conţinutul şi designul www.comentator.ro, precum şi orice alt material având legătură cu acestea, trimis sau furnizat către dumneavoastră prin e-mail sau prin orice altă modalitate (exemplu: articole, design, descriere produse şi orice alte materiale), aparţin Societăţii şi/sau colaboratorilor săi ‒ acolo unde acest lucru este specificat în mod expres ‒ (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele www.comentator.ro fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă din partea Societăţii. 

Nu puteţi folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri, sau alte informaţii protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfeţe, formulare) ale www.comentator.ro, fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societăţii. 

Este permisă crearea limitată, revocabilă şi neexclusivă a hiperlink-urilor către pagina de index a www.comentator.ro, atâta timp cât această acţiune nu prezintă serviciul www.comentator.ro într-o lumină falsă, înşelătoare, derogatorie sau ofensivă. Nu puteţi folosi logo-ul firmei sau alte proprietăţi grafice, sau mărci ca parte a hyperlink-urilor fără a deţine o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societăţii.

III. Reclamaţii privind încălcarea legii referitoare la protejarea proprietăţii intelectuale

www.comentator.ro respectă dreptul la proprietatea intelectuală a terţilor. Dacă aţi observat că site-ul conţine informaţii care încalcă dreptul acestora la proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimiţeti o înştiinţare la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau să ne contactaţi la numerele de fax şi telefon, sau la adresa de corespondenţă, afişate in pagina Contact.

IV. Recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut 

Utilizatorii pot posta recenzii, comentarii sau alte tipuri de conţinut, trimite sugestii, idei, pune întrebări, propune articole sau alte tipuri de materiale, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu încalcă dreptul la intimitate sau legea cu privire la protejarea proprietăţii intelectuale; nu conţine viruşi informatici, comunicări comerciale, politice, care instigă la ură sau intoleranţă pe motive etnice, religioase, rasiale, de orientare, mesaje colective sau alte forme de spam. 

În vederea postării de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut, nu puteţi folosi adrese de e-mail sau identităţi false. www.comentator.ro îşi rezervă dreptul de a elimina sau edita toate tipurile de conţinut postate de către utilizatori şi îşi rezervă dreptul de a revedea periodic acest conţinut. Odată cu postarea de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut pe www.comentator.ro, transmiteţi, în afara cazurilor în care Societatea indică altfel, drepturile de proprietate intelectuală, în mod neexclusiv, perpetuu, irevocabil, asupra materialelor postate. Societatea are dreptul de a modifica, reproduce, transmite, adapta, publica, distribui materialele postate de către utilizatori, prin orice mijloc de comunicare în masă, din orice ţară. Prin postarea de recenzii, comentarii, comunicări şi alte tipuri de conţinut pe www.comentator.ro, cedaţi dreptul Societăţii de a folosi numele dumneavoastră în relaţie cu materialele postate; garantaţi că deţineţi sau controlaţi într-o altă formă, dreptul de proprietate intelectuală asupra materialelor pe care le postaţi; că materialele postate nu violează nici una dintre condiţiile de postare ale recenziilor, comentariilor, comunicărilor şi alte forme de conţinut din partea utilizatorilor, ale www.comentator.ro. 

www.comentator.ro are dreptul, de a monitoriza, edita sau şterge orice tip de conţinut, comentarii şi articolele propuse de către utilizatori. www.comentator.ro nu este responsabil şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici unul dintre materialele postate de către alte terţe părti pe site.

V. Forţă majoră

www.comentator.ro, afiliaţii sau/şi în general furnizorii de produse sau servicii către www.comentator.ro nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întarziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa www.comentator.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare a echipamentului tehnic de la www.comentator.ro, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.comentator.ro, erorile de operare, precum şi cazurile de forţă majoră stipulate de legislaţia română în vigoare.

VI. Publicitatea 

www.comentator.ro poate afişa, în paginile sale, reclame la produsele din oferta sa, precum şi la produse ori servicii aparţinând terţilor. Prin utilizarea www.comentator.ro şi prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare ale acestuia şi a Politicii de confidentialitate, vă exprimaţi în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

VII. Legislaţia aplicabilă

Serviciile oferite de Societate prin intermediul www.comentator.ro sunt guvernate de dispoziţiile legilor române.

Orice litigiu privind utilizarea www.comentator.ro se rezolvă pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente din România. Funcționarea, utilizarea www.comentator.ro și contractul se supun legilor române în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a aduce schimbări website-ului nostru, politicilor și condițiilor de utilizare în orice moment. Dacă oricare din aceste condiții menționate în această secțiune va fi considerată nula sau inaplicabilă, acesta nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror temeni sau condiții rămase.

Politica de confidenţialitate a Societății este aplicabilă atât website-ului www.comentator.ro. 

VIII. Limitarea răspunderii Societății:

Utilizarea acestui website se face pe propria răspundere. Cu excepția situațiilor în care legea aplicabilă impune altfel, Societate nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune rezultate din utilizarea acestui website, inclusiv – dar fără a se limita la – daune indirecte, accidentale şi punitive.

IX. Protectia datelor personale

I. Înregistrarea ca utilizator

Site-ul www.comentator.ro poate fi accesat în mod gratuit, iar simpla navigare în paginile acestuia nu este condiţionată de înregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe site). Pentru a beneficia însă de anumite servicii oferite de site, va trebui să vă înregistraţi ca utilizator (să vă creaţi un cont de utilizator pe site). Înregistrarea ca utilizator presupune acceptarea prealabilă de către dumneavoastră a Termenilor şi condiţiilor de utilizare a www.comentator.ro şi a Politicii de confidenţialitate a acestuia. Aceste reglementări constituie baza contractuală a raporturilor dintre utilizatori şi Societate.

Întrucât prevederile Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi ale Politicii de confidenţialitate pot fi modificate, vă rugăm să le revedeţi periodic. În condiţiile în care nu veţi mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai accesaţi/folosiţi serviciile www.comentator.ro. 

Dacă folosiţi acest site, sunteţi responsabili cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor de acces în contul dumneavoastră de utilizator, creat pe site şi sunteţi de acord să vă asumaţi responsabilitatea pentru toate activităţile efectuate din contul dumneavoastră de utilizator, creat pe site. 

II. Datele personale

Prin înregistrarea ca utilizator al www.eintegral.ro este posibil să vă solicităm o serie de date personale, precum nume şi prenume, data naşterii, semnătură, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc., care să permită identificarea dumneavoastră ca utilizator al serviciului www.comentator.ro.

Aceste date sunt necesare în principal pentru:

crearea de conturi de utilizator şi acordării de facilităţi ca urmare a înregistrării pe site-ul societăţii;

transmiterea de informări (newsletter) asupra noutăţilor editoriale sau a evenimentelor;

transmiterea de mesaje publicitare informative;

efectuarea de sondaje, studii de piaţă etc.;

soluţionarea reclamaţiilor;

participarea la tombole/concursuri organizate de Societate;

Utilizarea informaţiilor personale

Atunci când ne furnizaţi în mod voluntar date personale, vom utiliza aceste informaţii numai într-o manieră permisă de lege. Societatea nu va furniza sau vinde, fără acordul dumneavoastră, datele dumneavoastră personale niciunei organizaţii externe pentru utilizarea în beneficiul respectivei organizaţii.

Societatea este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Înscrierea pe situl www.comentator.ro implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Societate în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia. 

Operatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Persoanelor înscrise pe site le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. În urma cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa Societății, acesta poate primi:

dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;

dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

              i.        după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

             ii.        după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

            iii.        notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, Persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, transmisa pe e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme Legii 677/2001.