Într-o carte celebră, Jakob Van Eriksson a trecut în revistă un fenomen care, mai ales în contextul de față, continuă să ne dea fiori! ...„Un element straniu, absolut inexplicabil pentru ştiinţă îl constituie clarvăzătorii care, de mai multe secole, vorbesc despre izbucnirea unui Al Treilea Război Mondial.

Ei au descris de multe ori, în amănunţime, cu lux de imagini, viitoarea conflagraţie mondială. Inclusiv despre a treia profeție făcută de Fecioara Maria la Fatima, în anul 1917, se spune că ar avea o parte secretă, pe care Vaticanul refuză să o facă publică, și conform acesteia lumea își va găsi sfârșitul în urma unei mari conflagrații mondiale.” Semnificativ este că Lucia Santos, adolescenta portugheză care a primit viziunile, a recomandat ca al treilea secret de la Fatima să nu fie dezvăluit înainte de 1960, iar criza rachetelor din Cuba – considerat unanim drept momentul în care Planeta s-a aflat cel mai aproape de un dezastru nuclear – s-a petrecut în octombrie 1962...

Toți aceşti vizionari au atras atenţia Alianţei NATO încă de acum aproape o jumătate de secol. Prin 1975, la Marele Stat Major al armatei RFG, colonelul Bernard Bouvier a demarat un amplu program pe calculator care a început sa proceseze toate viziunile unor mari clarvăzători ai Europei privitoare la un eventual război mondial din viitor. Rezultatele au rămas, însă, secrete...

Cel mai cunoscut caz de clarviziune privind războaiele mondiale este profeţia lui Lothringer. În august 1914, o patrulă de noapte a Armatei Imperiale Germane care înainta către Franţa a capturat, lângă oraşul Metz, un civil agitat şi extrem de neliniştit, pe nume Lothringer. Germanii l-au crezut spion, dar el nu era spion. Întâmplarea a fost descrisă cu detaliile ei incredibile în două lungi scrisori din 24 august 1914 şi 30 august 1914 ale locotenentului german Andreas Rill trimise câtre familia lui şi făcute publice în Germania după anul 1967. În ele, tânărul ofiţer german care participase la acţiunea de reţinere a lui Lothringer, povesteşte emoţionat şi intrigat despre capturarea suspectului şi despre comportamentul absolut straniu al acestuia. Lothringer izbucnise în plâns în faţa ofiţerilor care-l interogau, apoi le ceruse să-l roage pe Împăratul Germaniei Wilhelm al II-lea să oprească războiul. El le-a spus, cuprins de o frenezie şi o agitaţie absolut inexplicabile: „Dacă aţi şti voi, germanii, ce ne aşteaptă, aţi arunca armele chiar acum, fiindcă deşi abia a intrat în război, Germania a pierdut deja acest război care va cuprinde lumea întreagă! Urmează Revoluţia, vom ajunge bogaţi! Toţi vom fi milionari şi vom avea atât de mulţi bani că îi vom arunca pe fereastră şi nimeni nu se va osteni să-i ridice de jos /marea inflaţie din 1920/. Vor trece anii şi, la conducerea Germaniei, va veni un bărbat din clasa de jos /Hitler/. El va instaura un regim de mare severitate, le va lua oamenilor toate drepturile şi-i va pedepsi îngrozitor. Asta se va întâmpla începând cu anul 1938. Apoi acest bărbat va începe un cumplit război /Al Doilea Război Mondial/ care va cuprinde din nou întreaga lume. Acest război mondial va sfârşi foarte rău pentru bărbatul de care v-am spus şi pentru cercurile care-l sprijină. Pe tot timpul cât va fi el la conducerea ţării să nu acceptaţi nicio funcţie, fiindcă în acele vremuri tortura va înflori şi oricine poate ajunge la spânzurătoare. Se vor comite fapte neomeneşti. Vorfi arşi oameni de vii în cuptoare /deportațiiii de la Auschwitz/! Războinicii din Răsărit vor învinge /Stalin şi Armata Rusă/. Sfârşitul războiului va aduce o mare sărăcie. Germania va fi ruptă în două /RDG şi RFG/. Apoi cele două părţi se vor uni din nou într-o singură ţară şi noua Germanie va înflori după acest dezastru. Germanii vor fi cel mai harnic popor al lumii !… Apoi, ascultaţi-mă, oh, ascultaţi-mă, că va veni nenorocirea celui de-Al Treilea Război Mondial. Vor fi vremuri îngrozitoare, oamenilor le va merge foarte rău, din ce în ce mai rău, cale de întoarcere nu va mai fi… Şi frică şi groază vor veni peste toţi… Şi atunci chiar şi foştii invingătorii din Răsărit vor veni la învinşi, ca să le ceară sfat, fiindcă şi situaţia lor va fi foarte grea… Şi se vor aşeza la aceeaşi masă cei din Est şi cei din Vest. Apoi se vor certa şi va izbucni războiul! Un război groaznic! Munţii vor scuipa foc şi totul nu va mai fi decât nimicire şi ruină. De la Dunăre până la Rin, totul va fi distrus şi pus la pământ. Vor urma vremuri foarte calde. Râurile vor fi aşa de mici, că oamenii nici nu vor avea nevoie de poduri, pentru a le trece…”

Cu mult înainte de profeţia lui Lothringer, a existat profeţia Tânărului Orb din Praga care a trăit sub domnia împăratului Karl al IV-lea (1346- 1378). El spunea: „Va fi un război mare între popoarele pământului. Şi după el va veni al doilea mare război. Germania va fi un morman de ruine. Războiul acesta cumplit va lua sfârşit când vor înflori cireşii /Al Doilea Război Mondial s-a încheiat în mai 1945/. Apoi va izbucni al treilea mare război al lumii. Vor veni soldaţii de peste apa cea mare /americanii de peste Ocean/ şi se vor lupta cu soldaţii galbeni aliaţi cu soldaţii Răsăritului, iar trandafirii de fier vor înţepa pământul Boemiei. Ploi de fier vor preface lumea în ruine. Focuri ca Soarele vor aprinde Pământul /exploziile atomice/. Oraşe vor fi nimicite într-un timp care nu va dura mai mult decât spun «Amin». Ciobanul îşi va înfige ciomagul lui în pământul pustiit şi va spune: «Aici a fost odată un mare oraş»”.

Pădurarul german Muhlhiasl din Apoig, născut la 1753, în Bavaria, prevesteşte şi el Al Treilea Război Mondial, dar creionează la modul cel mai spectaculos şi elemente ale actualei Uniuni Europene: „Înalţii domni care vor conduce lumea inventa impozite fără număr în viitor pe care nimeni nu le va putea plăti /evaziunea fiscală/. Vor fi făcute de către domnii cei mari legi de care oameni cu stare îşi vor bate joc, dar care vor constitui o mare greutate pentru oamenii săraci. Multe legi vor fi făcute, dar nu vor putea fi respectate. Niciun om nu-l va mai place pe celălalt. Toţi se vor duşmăni de moarte între ei.”

Un ţăran german fără ştiinţă de carte, Georg Kerst, din apropiere de Bregenz, care avea darul clarviziunii, a descris în 1922 cel de-Al Treilea Război Mondial şi spusele lui au fost puse pe hârtie de părintele benedictin Elhorst care le-a şi publicat: „Vizionarul vede adesea în faţa ochilor un drum foarte lung şi foarte lat pe ale cărui laturi înaintează mulţimi de soldaţi. Vede femei, bătrâni şi copii. Vede călăi ucigând oameni nevinovaţi. Din Franţa fug oamenii. Oraşul Paris este distrus. Oraşul Marsilia se prăbuşeşte pe jumătate într-o prăpastie şi în jurul lui vin apele oceanului. Războiul a pornit brusc în Rusia. De acolo a venit nenorocirea. Franţa, Italia, Anglia, sunt distruse. Zonele apropiate Rinului sunt distruse. Pământul se zguduie. Timp de trei zile şi trei nopţi se face întuneric peste lume. Aburi otrăvitori vor umple casele oamenilor. Pământul este un cimitir imens. Morţii sunt adunaţi ca merele putrede şi duşi la gropile comune. Oraşele, fabricile şi uzinele sunt pustii, nimeni nu mai este văzut înăuntrul lor.”

Abatele Curique, preot catolic francez publica la 1872, în cartea sa Vix Profetiques viziunea unui război cumplit: „Duşmanul va veni ca valul dinspre Est. Ruşii vor revărsa ca un ocean peste câmpiile din apus. Către seară vor mai striga ei «Pace! Pace!», dar, în dimineaţa următoare, vor fi în faţa uşii noastre cu armele în mâini. În acel an va fi o primăvară mai grăbită şi mai frumoasă. Grâul va fi recoltat, ovăzul însă nu. Jumătate de omenire va sta împotriva celeilalte jumătăţi şi totul se va termina printr-un îngrozitor cataclism, pentru că aşa va vrea Dumnezeu”.

Călugărul din Werl scrie şi el, în anul 1701, despre un Al Treilea Război Mondial: „Va fi un război îngrozitor. De o parte vor sta toate popoarele Occidentului şi de cealaltă parte toate popoarele Răsăritului. Acestea din urmă vor veni în număr enorm. Mult timp se vor duce lupte cu sorţi de izbândă şi de o parte şi de alta. Se vor da lupte grele pe Rin şi în ţinutul Birkenbaum. Aici vor lupta soldaţii alb-albaştri cu atâta forţă, încât invadatorii vor fi respinşi”.

Prezicătorul englez Stocker spune în 1960: „Vedeam cum dinspre Est zbura un avion peste Marea Nordului către Vest. Când s-a apropiat de Anglia am crezut că o să pice, aşa zbura de jos. Apoi a aruncat ceva în jos. Eu am văzut cum s-a îndepărtat apoi cu repeziciune. Imediat a urmat o detonare îngrozitoare. Marea s-a ridicat în aer şi s-a repezit asupra ţărmului înghiţind totul. Apoi am văzut rachetele cu forţă de start incredibilă care goneau ca mânate de nişte demoni pentru a distruge totul.”

Prezicătorii americani nu sunt nici ei mai prejos decât cei europeni. Veronika Lucken, Johansson, Erna Stiegletz sau celebrul Edgar Cayce fac diferite profeţii, între 1950-2008, în care vorbesc despre atacarea Occidentului şi a SUA de către Rusia. Vizionarul englez Little Pebbe spune la 26 septembrie 1967: „Foarte mulţi dintre conaţionalii voştri vor muri în războiul cel mare care va sfârşi ca toate celelalte prin a cuprinde lumea. Rugaţi-vă în special pentru Rusia care într-o zi va înrobi din nou lumea!”.

Cea mai veche profeţie despre un Al Treilea Război Mondial rămâne profeţia cavalerului templier loan de Vezelay, cunoscut şi sub numele de loan de la Ierusalim. El şi-a redactat viziunea la anii 1099. Cunoscută de templieri, Profeţia Iui loan de la Ierusalim descrie cu o exactitate uimitoare istoria lumii până în anul 3000, iar ceea ce a descris până în anul 2000 s-a împlinit deja. EI spunea atunci, în anul 1099: „Văd şi ştiu. Ochii mei citesc în adâncurile cerului întâmplările viitoare şi eu trec dintr-un singur pas pragul Timpului. O mână mă conduce spre ceea ce voi nici nu vedeţi şi nici nu ştiţi. Peste o mie de ani, Ierusalimul nu va mai fi oraşul lui Hristos. Creştinii veniţi în pelerinaj de departe nu vor mai putea intra după voia lor acolo unde ei aveau dreptul să intre, în locurile care sunt leagănul credinţei lor. Creştinii nu vor mai îndrăzni să se apropie de Sfântul Mormânt şi de relicvele credinţei lor care vor fi în întregime sub paza şi supravegherea evreilor care îşi vor ridica din nou aici templele lor şi ţara lor. Evreii vor umple lumea si o vor domina de la un capăt la celălalt capăt al ei şi oamenii îşi vor pierde credinţa în lisus pe tot Pământul. Continente şi lumi la care Herodot nici nu visa măcar vor fi descoperite de oameni dincolo de marile păduri de care vorbeşte Tacit şi dincolo de oceanul nesfârşit de apă care începe imediat după Coloanele lui Hercule /este vorba despre descoperirea Americii care, pe vremea lui Vezelay, nu era descoperită şi se afla dincolo de Gibraltar numit, în Antichitate, Coloanele lui Hercule/. Peste o mie de ani de aici încolo toate micile ţări din Europa şi câteva ţări mari şi puternice se vor uni într-un singur imperiu /Uniunea Europeană/. Apoi, războaie fără număr vor începe cu popoarele Răsăritului. Peste o mie de ani, oamenii vor scotoci fundul mărilor cu corăbii care merg pe sub ape şi vor zbura cu navele în cer printre stele. Ei vor ţine în pumnii lor puterea soarelui şi se vor crede dumnezei şi vor înălţa spre cer mii de clădiri cât Turnul lui Babel pe toată faţa Pământului. Fiecare oraş va deveni o Sodomă. Obiceiuri spurcate vor deveni fireşti. Oamenii vor fi mulţi ca nisipurile, vor popula pustiurile şi mările şi vor fi puternici ca nişte Dumnezei şi se vor crede chiar Dumnezei. Omul va deveni aşa de însetat de putere, că setea lui de putere nu va mai putea fi potolită. Dar, la capătul acestui drum, îl va pândi prăbuşirea în abis. Peste o mie de ani, foametea va domni pe cea mai mare întindere a Pământului, va arde măruntaiele oamenilor şi oamenii vor dori cu ardoare sa schimbe lumea. Atunci vor apărea negustorii de iluzii, dar iluziile pe care ei le vor vinde oamenilor vor otrăvi sufletele, vor pângări trupurile şi vor întuneca minţile. Atunci se vor pomi răzmeriţe şi războaie cumplite, vor fi comise omoruri şi nelegiuiri şi viclenii aşa de mari, că lumea întreagă va deveni un iad şi fiecare zi va fi precum o apocalipsă. Oamenii vor cădea în păcate trupeşti înfiorătoare, bărbaţii şi femeile se vor destrăbăla la vedere. Femeia vafi cutezătoare şi semeaţă in destrăbălarea ei. Popoarele se vor topi într-o unire fără rost, vor forma o adunătură în care fiecare se va simţi singur, legea va fi uitată, tradiţia pierdută, credinţa abandonată. Peste o mie de ani, femeile se vor culca cu femeile şi bărbaţii cu bărbaţii, bătrânii se vor culca cu copilele şi aceste cumplite fărădelegi se vor petrece în văzul întregii lumi şi vor fi considerate de toţi ca lucruri fireşti. Toate aceste spurcăciuni vor fi întărite prin legi. Dar, din pricina acestei destrăbălări şi a acestui marasm, sângele va deveni impur, răul se va întinde dintr-un pat în alt pat, precum focul, de la o casă la altă casă, boli cumplite şi molime înfricoşătoare se vor abate peste locuitori, trupurile vor putrezi de vii adunând în ele toate bolile pământului, feţele se vor acoperi de răni şi bube cu puroi, membrele se vor descărna şi dragostea trupească va fi o primejdie de moarte pentru oricine /SIDA/. Peste o mie de ani, peste tot se vor răspândi ca o apă revărsată ereziile. Ura cea mai crâncenă va domni între popoare. Peste o mie de ani, lumea va ajunge la un cinism si o prefăcătorie aşa de mari, încât cel care este putred de bogat şi doarme pe sacii plini cu aur va primi ajutor şi sprijin şi va primi hrană de pomană, iar el, la rândul său, se va preface că-i ajută pe săraci, dar ce va da el săracilor cu o mână le va lua înapoi înzecit cu cealaltă mână. Peste o mie de ani, lumea întreagă va deveni o piaţă în care fiecare lucru îşi va avea preţul lui şi totul va fi de vânzare. Carnea şi munca omului îşi vor avea şi ele preţul lor, ochi de om şi inimi de om scoase din piepturi ca nişte bucăţi de carne se vor vinde altora /transplantul de organe/. Cuvântul dat, onoarea sau credinţa nu vor mai valora nimic. Omul va ajunge cu adevărat stăpânul pământului, dar pământul va fi sterp, apa otrăvită şi putredă, văzduhul va fi dogoritor. Peste o mie de ani, viaţa se va scumpi, fiindcă bogăţiile pământului vor secătui, bogatul va trăi ascuns în bogăţia lui ca lupul în vizuină. Peste o mie de ani, cei care vor conduce lumea nu vor avea niciun Dumnezeu, vor fi suverani fără credinţă şi onoare, al căror nume nimeni nu-l va cunoaşte, vor porunci mulţimilor neştiutoare şi indiferente şi le vor hotărî soarta de la adăpostul palatelor lor ascunse de ochii lumii, de dinapoia zidurilor impenetrabile. Nimeni nu va participa la adunările lor şi la sfatul lor, vor face în aşa fel încât orice om, ducând o viaţă de sclav, să se creadă liber şi fericit. Peste o mie de ani, soarele va dogori cu putere şi va pârjoli câmpiile, apa se va ascunde tot mai adânc sub pământ şi se va împuţina, văzduhul nu va mai apăra omul de căldura soarelui, lumina va arde pielea şi ochii. Peste o mie de ani, cei săraci şi lipsiţi de drepturi, cei fără acoperiş deasupra capului vor porni un război distrugător în care vor fi ocupate multe ţări şi în care luptele cumplite vor aminti de năvălirile barbare de odinioară”. Profeţia lui Ioan din Ierusalim este de fapt o descriere completă şi fidelă nu doar a actualei societăţi în care noi trăim azi, ci şi a situaţiei ecologice planetare actuale.

Răstălmăcite şi interpretate în diferite feluri, profeţiile lui Nostradamus impresionează şi captează atenţia datorită faptului că, de-a lungul timpului multe dintre acestea s-au adeverit, într-un fel sau altul. Fiecare prezicere a vizionarului francez constă din patru versuri, un catren, dar niciunul nu aduce a poezie. Nostradamus susținea că acest stil îl proteja de pedeapsa celor puternici, care nu păreau să fie întotdeauna încântați de ceea ce le prezicea. În contextul actual al politicii mondiale, marcate de nesiguranţă şi incertitudine şi de invazia imigranţilor în Europa, un catren al lui Nostradamus a stârnit atenţia specialiştilor. Catrenul : „În Dunăre şi Rhin va veni să bea,/ Cămila cea mare, și nu e pocăință/ Ronul va tremura mai tare decât Valea Loirei/ Și în apropiere de Alpi, Cocoșul îi va ruina" pare să fie o profeţie legată de momentul şi desfăşurarea celui de-Al Treilea Război Mondial, conform specialiştiilor care au încercat să descifreze tainele ascunse ale scrierilor lui Nostradamus. Deşi versurile sunt mult mai codificate decât par la prima vedere, „Cămila” este asemuită cu o coaliție formată din statele arabe, care vor invada Europa tocmai până la Dunăre și Rhin. Într-o altfel de perspectivă, „Cămila” poate să fie populația arabă care a invadat întreaga Europă, cu precădere Franța și Germania. Acesta ar fi, potrivit prezicerii, momentul istoric declanşator al celui de-Al Treilea Război Mondial. Deşi acest scenariu era considerat departe de a se produce în următorii 20 de ani, acum, o dată cu numărul mare de imigranţi din statele arabe care ajung în Europa şi în contextul actual marcat de atentate şi violenţe, realitatea nu pare să contrazică spusele profetului Nostradamus.

Celebra prezicătoare Baba Vanga, cunoscută drept „Nostradamus din Balcani”, a făcut o serie de proeții sumbre despre izbucnirea unui război planetar. Femeia care a prezis atacurile teroriste din 11 septembrie a vorbit despre Al Treilea Război Mondial și a spus și cine va ieși învingător. „Totul se va topi ca gheața, dar gloria lui Vladimir, gloria Rusiei, sunt singurele lucruri care vor rămâne. Rusia nu numai că va supraviețui, ci va domina lumea”, a spus Baba Vanga. Într-o altă profeție, aceasta a afirmat că Al Treilea Război Mondial va izbucni în Siria. „Va izbucni un război din Răsărit şi totul va fi declanşat de invazia musulmanilor în Europa, care va duce la distrugerea organizării de pe continent. Cel de-Al Treilea Război Mondial va avea punctul de pornire în Siria. Clima se va încălzi tot mai mult, se vor topi gheţurile şi va apărea seceta în tot mai multe locuri. Oamenii vor începe să epuizeze resursele şi se vor porni războaie. Românii sunt un popor ales, au multe resurse ca să meargă mai departe, dar vor avea nevoie de cineva din exterior care să le transmită mesajul corect şi atunci, dacă îl vor înţelege şi îl vor asculta, vor deveni un popor care va conduce multe alte popoare care se vor pierde de pe calea corectă”, mai spunea celebra prezicătoare.

O altă profeţie care şochează este cea a lui Alois Irlmaier, profetul care confirma prezicerile lui Nostradamus şi Baba Vanga, susţinea că cel de-al Treilea Razboi Mondial va începe într- noapte. Profetul s-a născut la 8 iunie 1894 în Scharam, Bavaria Superioară, şi a murit în 1959 în condiţii suspecte. Germanul a descris declanşarea celui de-Al Treilea Razboi Mondial. Irlmaier a suferit multă vreme pentru prezicerile sale, fiind târât prin tribunale de către autoritățile germane. În 1947, Irlmaier a apărut pentru ultima oară în fața unei instanțe, fiind însă achitat definitiv.

Faimosul clarvăzător Alois Irlmaier a prevăzut când va avea loc cel de-al Treilea Război Mondial, în care va fi implicată şi România. Astfel, acesta spune că războiul va porni în Balcani. „Va fi în numele păcii. Războiul va începe brusc în Orientul Mijlociu. Mari forțe navale se confruntă în Marea Mediterană – situația este extrem de tensionată. Dar miza este în Balcani. Scânteia războiului va porni din Balcani. Văd o mare şi-o cădere, un pumnal sângeros se află lângă el. Doi bărbați omoară un al treilea. Cel ucis este de rang înalt. Asasinii au fost plătiţi de către alte persoane. Unul dintre criminali este un om mic şi negru, celălalt un pic mai înalt, cu părul deschis la culoare. Va fi în Balcani, dar nu pot spune exact unde". Ţările care vor fi în centrul conflictului sunt Rusia şi Gemania, aceasta din urmă fiind atacată de Kremlin, lucru care va declanşa cel de-Al Treilea Război Mondial. „Imediat, răzbunarea vine peste apă de mare. Dragonul galben invadează în Alaska și Canada, în același timp. Dar el nu vine de departe. Si apoi ploua praf galben într-o linie. După ce orașul de aur este distrus, va ploua praf galben. Linia galbenă se întinde pe distanţe uriaşe, până în golf. Va fi o noapte senină, atunci când încep să-l arunce. Tancurile încă merg, dar nu le conduce nimeni, iar cei care stau în tancuri sunt morți și negri. După ce cade praful galben, va muri tot. Nici un copac, nici iarbă, nici vite, totul devine uscat și negru. Nu știu ce e și deci nu pot să-l spun. Este o linie lungă. Cine trece peste această linie, moare. Apoi, vârfurile de lance se descompun. Nimeni nu se va mai întoarce. Avioanele aruncă o pulbere de culoare galbenă şi între Marea Neagră și Marea Nordului. Astfel, o fâșie a morții este creată, direct de la Marea Neagră la Marea Nordului, la fel de mare ca jumătate din Bavaria. În această zonă iarba nu creşte, iar oamenii sunt toţi morţi", potrivit previziunilor astrologului.

Dar Apocalipsa nu va fi una finală. „După aceste evenimente urmează o lungă perioadă de timp de noroc. Oamenii vor începe acolo unde au început și strămoșii lor”, a declarat Alois Irlmaier, într-un interviu acordat scriitorului german, Conrad Adlmaier.Vicențiu Naumescu

Este permisă reproducerea pe alte website-uri a unor scurte fragmente din articolele publicate pe Comentator.ro, în limita a maxim 500 de caractere, numai cu specificarea obligatorie a sursei informațiilor preluate, cu link către pagina sursă. Comentator.ro reprezintă un canal media de comunicare neutru, care nu intervine în conținutul articolelor publicate pe site. Opiniile, creațiile și materialele de orice natură realizate de autori, intră în responsabilitatea totală a autorilor care le semnează. În cazul în care considerați că un anumit conținut trebuie analizat, sau nu ar trebui să fie publicat, vă rugăm să ne semnalați situația la office@comentator.ro