Asociația Salvați Copiii afirmă că una dintre concluziile studiului despre identificarea modalităţilor prin care am putea ajunge la aşa-numitele „şcoli prietenoase”, astfel încât elevii să vină cu plăcere la ore, este că profesorii păstrează distanța emoțională, motiv pentru care copiii nu vin cu plăcere la școală.

„Multe dintre răspunsurile copiilor, în ceea ce priveşte abandonul şcolar, arată că dezinteresul faţă de şcoală este atras de maniera «neatractivă» în care este predată materia şi de «distanţa mare dintre cadrele didactice şi elevi» menţinută de primii. Printre cauze ar mai fi şi «lipsa finalităţii practice a şcolii pentru viaţa adultă».

Durata prea lungă a şcolii «determină foarte mulţi adolescenţi să părăsească şcoala după clasa a X-a şi poate chiar mai devreme». Studiul prezintă percepţia mediului şcolar prin utilizarea, pe de o parte, a drepturilor copilului drept grilă de examinare a dificultăţilor cu care se confruntă copiii în acest mediu, şi, pe de altă parte, caracteristicile şcolii prietenoase, pentru a sesiza viziunea elevilor şi a profesorilor lor asupra şcolii pe care o frecventează”, afirmă Ioana Atasiei, preşedinte al organizaţiei „Salvaţi Copiii” - Filiala Iaşi.

În cadrul acestor demersuri, potrivit reprezentanţilor organizaţiei, s-a urmărit identificarea percepţiei copiilor asupra relaţiei acestora cu dascălii, cu colegii şi cu mediul şcolar, în general. De asemenea, un rol important l-a avut exprimarea părerilor profesorilor despre aceste aspecte. Studiul a fost realizat prin sondarea opiniei a 323 de elevi, dintre care 165 de nivel liceal şi 158 de nivel gimnazial. Totodată, au fost chestionate şi 125 de cadre didatice. Studiul a avut în vedere, pe lângă aplicarea de chestionare, şi participarea la interviuri, 50 de copiii participând la interviuri individuale sau de grup. Alături de aceştia, 8 cadre didactice au participat la interviuri individuale. În cadrul acestor demersuri, potrivit reprezentanţilor organizaţiei, s-a urmărit identificarea percepţiei copiilor asupra relaţiei acestora cu dascălii, cu colegii şi cu mediul şcolar, în general.

În urma studiului, experţii organizaţiei Salvați Copiii au identificat o serie de probleme care îi îndepărtează pe o parte dintre tineri de şcoală şi duc în final la abandon şcolar.

Astfel, se recomandă o revizuire a curriculei de învăţământ prin diminuarea cantităţii informaţionale şi adăugarea de discipline care să contribuie la formarea de competenţe şi abilităţi practice, relevante pentru viaţa de zi cu zi.

Printre acestea se numără ateliere de gătit, de acordare a primul ajutor, de educaţie personală, de educaţie juridică, financiară, sanitară.

Totodată, se recomandă renunţarea notării la orele de sport, respectarea drepturilor copiilor în procesul de învăţământ la standardele europene, centrarea actului de predare pe elev şi evaluarea fiecărui elev doar prin prisma propriilor reuşite şi dificultăţi şi urmărirea parcursului personalizat al fiecărui elev.

Tot experții de la Salvați Copiii spun că se recomandă renunţarea la implementarea ideii de gândire statică prin memorare şi implementarea metodelor de dezvoltare a gândirii logice, creative, critice şi analitice la toate materiile.

Printre alte recomandări, se cere indentificarea urgentă a metodelor de eliminare a fenomenului de bullying în şcoli, reducerea volumului de teme pentru acasă, promovarea unui climat prietenos la nivel de secretariat sau bibliotecă, dar şi degrevarea cadrelor didactice de sarcinile administrative excesive.

Experţii organizaţiei fac şi o serie de recomandări pentru comunitate, subliniind că sunt importante parteneriatele constante cu domeniul educaţiei, elaborarea de programe de asistare a copiilor din medii vulnerabile şi implicarea ONG-urilor în problemele reale ale comunităţilor vulnerabile prin intermediul unor proiecte ample şi clar creionate.

Citește și:

MINISTRUL EDUCAȚIEI a umilit azi învățătoarele, insinuând că sunt depășite: ,,Din păcate, nu reușesc să înțeleagă că lumea se schimbă."
MINISTRUL EDUCAȚIEI: Orele remediale, în tabere de vară!

Este permisă reproducerea pe alte website-uri a unor scurte fragmente din articolele publicate pe Comentator.ro, în limita a maxim 500 de caractere, numai cu specificarea obligatorie a sursei informațiilor preluate, cu link către pagina sursă. Comentator.ro reprezintă un canal media de comunicare neutru, care nu intervine în conținutul articolelor publicate pe site. Opiniile, creațiile și materialele de orice natură realizate de autori, intră în responsabilitatea totală a autorilor care le semnează. În cazul în care considerați că un anumit conținut trebuie analizat, sau nu ar trebui să fie publicat, vă rugăm să ne semnalați situația la office@comentator.ro