Angela Furtună 31 octombrie 2020

Cu toate că, după plecare, voi lăsa o operă importantă și încă nedescoperită, dar și o frumoasă și vastă bibliotecă personală, vremurile de azi - de profundă ostilitate față de scriitori, față de cărturarii cu discurs civic, față de umaniști și enciclopediști și față de cărți, - mă fac să mă gândesc la viitorul ce urmează fără mine.

Îmi știu bine bine numai dușmanii: mulți, fanatici, anticosmopoliți, odihniți, reduși la filosofia integristă, misogini de cursă lungă, fără aptitudini transdisciplinare ori fior critic pur-sânge, fără tentații comparatiste sau hermeneutice, politruci mediocri și tocmai de aceea criminogeni cu afinități pentru crimăgândire... Dar prieteni adevărați, care înțeleg mesajul meu și care vor continua calea mea, mai mult, care vor duce mai departe numele meu nu mai există. Nu în vecinătatea mea.

România este o țară incompatibilă cu întemeietorii, cu creatorii autentici și cu oamenii liberi, cei care inițiază, care au viziuni, care pot institui căi noi și valabile. În ultimii ani, am asistat la prăbușirea caselor unor titani ai României, din cei autentici și confirmați de timp, care au ales exilul, în timpul vieții lor persecutate și fără viitor în România.
Angela Furtuna Biblio 2018
Abia în exil au fost recunoscuți, de către lumea bună a valorilor universale, adesea intrând și românii noștri în meritatul circuit universal, trăgând prin ei și România în universalitate. Din exil, aceștia au fost apoi introduși, cel mai adesea postum, și în circuit intern românesc. Totul, însă, cu multă trudă, cu dedicație din partea unor puțini cunoscători care au fost în stare să lupte cu mediocritățile instituționale neaoșe și cu spiritul de discriminare și anomie ce guvernează societatea românească (ajunsă, azi, catastrofală: prin prostia promovată instituțional, prin analfabetismul funcțional cvasigeneralizat, prin corupția mediilor educaționale, prin pasivitatea societății civile, cât și prin lucrarea "elitelor" ei politice în contra intereselor țării).

Atunci când sunt onești și dedicați apărării drepturilor omului, a libertății de gândire, a valorii, a meritocrației, dar și a progresului societății culte, intelectualii, cărturarii, scriitorii de azi sunt repede eliminați din scena publică, eventual evacuați total din spațiul onorabil. Operele lor sunt terfelite, cu scopul decredibilizării și suprimării autorului, iar totul se face prin procedeele societății lichide și a neo-totalitarismului -mafiot-oligarhic- și -consumerist.

În ultimele trei decenii, România nu numai că și-a alungat în cele patru vânturi aproape jumătate din populație (din care 80% sunt certamente de valoare, căci Occidentul a absorbit selectiv), dar își asasinează pe plan intern și adevăratele și ultimele elite, cele care dezvoltă și adâncesc civilizația românească in situ, fortificând-o în fața asaltului semantic al noilor arme de slăbire a statelor. Ce destin pur românesc!

Laolaltă cu toți cei ce au trudit pentru șlefuirea unui orizont nou de expresie creatoare românească și nu au fost agreați de o massă cretină inertă, ne așteaptă arderea pe rug, trădătorii, negaționiștii de profesie, decapitarea, lada de gunoi a veleitarilor propagandiști, cei care legitimează non-valoarea și care fac și desfac ițele politicii, de la cel mai umil consilier din provincie și până la Președinte și Academie.

Foto: Raluca Arhire

Este permisă reproducerea pe alte website-uri a unor scurte fragmente din articolele publicate pe Comentator.ro, în limita a maxim 500 de caractere, numai cu specificarea obligatorie a sursei informațiilor preluate, cu link către pagina sursă. Comentator.ro reprezintă un canal media de comunicare neutru, care nu intervine în conținutul articolelor publicate pe site. Opiniile, creațiile și materialele de orice natură realizate de autori, intră în responsabilitatea totală a autorilor care le semnează. În cazul în care considerați că un anumit conținut trebuie analizat, sau nu ar trebui să fie publicat, vă rugăm să ne semnalați situația la office@comentator.ro