Înainte de orice, să ascultăm ce avea de spus Martin Luther King Jr. (1929-1968) despre evenimentele cărora încă le mai suntem martori: "Nu lăsa nici un om să te pună atît de jos încît să fii nevoit să-l urăști." Revoltele trebuiau să pornească în urmă cu un secol. Acum, răul a fost făcut și, în mintea unora, redresarea nu se va face decît prin vărsare de sînge (sau de bunuri). Și încă un aforism, potrivit cu tema articolului: "Dacă nu poți zbura, atunci aleargă, dacă nu poți alerga, atunci mergi, dacă nu poți merge, atunci tîrăște-te, dar, indiferent ce faci, continuă să înaintezi.” Să înaintezi în căutarea justiției, nu prin violență atroce și oarbă. Justiție inteligentă… După cum merg lucrurile, situația va căsca o groapă și mai adîncă între ceea ce-ar trebui și ceea ce va fi. Pe termen lung, nu va cîștiga nimeni.

*

După ce și-au bătut joc de rara șansă de-a-și recupera demnitatea nesocotită de exponatele rasei albe, frații de culoare se vor întoarce în bîrlogurile lor cu coada-ntre picioare, înspăimîntați că în curînd vor fi căutați de agenți secreți ca să răspundă pentru lista nebuniilor pe care le-au dus la împlinire în clipele de nebunie temporară. Se vor mai descărca participînd la o cîte o fărădelege, se vor cufunda în droguri și alcool, se vor prăbuși în depresii ca după războiul din Vietnam sau cel din Golf, vor vegeta la umbra serviciilor sociale, aflate tot la mila… albilor. Americanii se vor trezi pe cap cu 40 de milioane de cetățeni în dispoziție de ostilitate avansată, care nu vor participa decît cu prezența, cel mult și asta, la activitățile benefice ale societății. Dintr-o astfel de absență, nimeni nu va avea de cîștigat.

*

Nu ne trimite gîndul la potențialul financiar dinamitat, dar nu e simplu să trăiești cu obsesia că oricînd vei putea fi atacat din afara razei vizuale de acțiune, că omul lîngă care mergi îți va provoca o daună fără nici o motivație, că vei fi jignit și abuzat verbal fără să fi iscat nimic sau disprețuit pur și simplu cînd ți-e lumea mai dragă doar pentru că ești diferit și persoane cu pielea asemănătoare au comis tîmpenii cînd tu nici nu aveai cum să devii responsabil. Acesta să fie modelul de societate spre care au tins părinții Americii, visătorii utopiști, legislatorii grijulii, părinții fondatori ai oricărei țări, filozofii și poeții națiunilor vechi?

*

De un singur principiu trebuie ținut cont. MLK Jr., la datorie: “Întunericul nu poate alunga întunericul; numai lumina poate face asta. Ura nu poate mătura ura, numai dragostea este capabilă de asta.” Pînă nu-l vor interzice și pe MLK Jr., sub eticheta de umilință și supunere a Unchiului Tom.

*

Nu se îndoiește nimeni, ne aflăm în prezența unui experiment ratat, privit din ambele direcții. Ne îndreptăm spre o prăbușire fără soluții de durată sau măcar vizibile în viitorul apropiat. Constrînși de limitări, suntem provocați să ne adresăm grupurilor, și nu indivizilor, deoarece au existat o grămadă de excepții și, în ciuda sloganurilor franțuzești, suntem unici! Nu toți membrii comunității au participat la operațiunile terorismului urban, deși blamul va cădea pe umerii tuturor. Pe deasupra, o bună seamă de participanți a fost năimită de pegra rasei supreme. Privind la ambiția protestelor, cauzele coboară lung îndărăt: sute, chiar mii de ani! În toată această perioadă, albii au făcut mult rău, fără a băga de seamă, insensibili la nevoile, complexele, suferințele și rușinea altora. Măcar și pentru că unde ar fi fost cazul n-au promovat binele. Iar membrii minorității, în compensație, s-au comportat cu îndărătnicie și distrugere, amplificînd consensul disprețului reciproc.

*

MLK Jr: “Într-o bună zi vom învăța că inima nu poate avea total dreptate cînd mintea nu are deloc."

*

Ce nu merge, totuși, cu atîta înverșunare? Aroganța celor puternici? În primul rînd. Conceptul general este rodul comportării de turmă. Cu greu poți blama un individ conștient sau chiar un grup responsabil de nesocotire, de mentalitate, de percepția generală, care este alcătuită după modelul fiecărui client în parte, căci fiecare client își selectează elementele care-i confirmă suma celor reflectate și luate ca punct de argument. Cerc vicios după cerc vicios. În general, societatea gravitează în jurul unor nuclee de interes comun ori îndeletnicire personală. Dar chiar și în aceste situații ar trebui luată drept bază predilecția fiecărui reprezentant în parte. Orice generalizare crează premisele unei prejudecăți și a unei erori. Dacă este jignitor să spui negrii sunt răi, măcar și prin neadevărul promovat, în caz că nu considerăm, influențați de alienare și căpială, că toți sunt răi, orice silogism de interpretare este supus nuanțelor de absurditate și ofensă. În mod cît se poate de evident, este imposibil ca toți negrii să fie răi, căci, dacă așa ar fi stat lucrurile, una dintre rase ar fi dispărut demult prin masacrare. Mai aproape de adevăr este să spui unii negri sunt răi, așa cum și unii albi sunt răi. Cel mult, diferența poate fi procentuală, dar nu de natură.

*

"Am convingerea că adevărul dezarmat și iubirea necondiționată vor avea în reaIitate ultimul cuvînt. Din acest motiv, binele, temporar înfrînt, este mai puternic decît răul azi triumfător."

*

Ce ar fi de făcut în această situație fără ieșire? Inventarea unui medicament care să-i facă albi pe toți negrii, asta da lovitură! O mare parte din documentația conflictelor s-ar risipi pînă la ziuă. Se cere tot mai dezmățat, criminal și nebunește desființarea Poliției, pe ideea că ce nu poți reforma trebuie distrus! Cînd mai inteligentă ar fi crearea unui centru de control care să prevină, să corecteze și să pedepsească orice comportare ieșită din convenția general asumată. Minoritatea neagră ar trebui să desfășoare un corp de poliție îngrijită de membrii minorității, pentru rezolvarea circumstanțelor aferente-n peisaj, iar comunitatea albă, una albă, în condiții de perfectă independență, ambele conduse de un set de reguli care să elimine abuzurile în cadrul categoriilor desemnate (din moment ce acest capitol ar capta cele mai multe contestații). În cazurile mixte, cu făptași de ambe sorturi, o unitate hibridă ar trebui să fie deplasată pe terenul de luptă și disjuncție. Pornesc de la ideea că unii ar colabora cu alții și suficient de mulți printre ei sunt oameni cu voință benefică și inteligență practică pentru a nu încurca justiția cu răfuiala și ordinea cu teroarea. Dar orice soluție ar fi promovată nimic nu poate fi mai catastrofal decît desființarea oricărei forme de poliție (ca și cum nu știm toți asta!).

*

"Dacă ne dorim pacea pe pămînt, alianțele noastre trebuie să devină ecumenice mai degrabă decît secționale. Alianțele noastre trebuie să treacă dincolo de rasă, trib, clasă și națiune; asta înseamnă că trebuie să ne dezvoltăm o perspectivă globală." Amintesc, MLK Jr. a murit cu mai bine de jumătate de secol în urmă.

*

Unde ne aflăm: albii, prin reprezentanți nealeși, și-au cerut iertare de la minoritatea neagră, așa cum s-au priceput mai bine (intenția este predominantă în această conjunctură), ceea ce este simbolic și just, în măsura în care au făcut-o din convingere și nu din complezența momentului îmbibat de frică, ori considerente politice, cu condiții repetate la patru ani. Pupînd cu umilință bocanci de proscris. Minoritatea neagră, prin elementele ei superioare, și-a manifestat dezaprobarea, care constituie echivalentul înjosirii celeilalte tabere, ceea ce ne așează pe același plan, cu un surplus de demnitate în folosul partiturii minoritare.

*

"Trebuie să acceptăm o dezamăgire trecătoare, dar niciodată să nu ne pierdem speranța infinită."

*

Negrii nu constituie singura minoritate transnațională care a fost nevoită să sufere în diaspora. Pe aici, și încă mai dramatic, a trecut poporul evreu, care a suferit pogromuri, genocide, persecuții și holocaust organizat la nivel de soluție totală (nimeni nu i-a privit pe negri ca pe niște insecte care se cer eradicate pînă la unul, cum i-au privit naziștii pe evrei!). Diferența a fost garantată de culoarea pielii. Care este cea mai mare diferență dintre cele două rase în zona cauzalității? Diferența se plasează în aspectul împlinirii educaționale. Pe coordonata academică, cele două comunități se află la poli opuși. Rareori ai să vezi un evreu care să nu îmbrățișeze armele studiului. Proști sau strălucitori, leneși sau harnici, cu tragere de inimă sau fără nici o rîvnă, de cîte ori este cu putință, cei mai mulți evrei aleg să meargă la școală.

*

"Violența este imorală, pentru că înflorește din ură mai mult decît din dragoste… violența sfîrșește prin a intra în defensivă. Induce amărăciune în supraviețuitori și brutalitate în cei care distrug."

*

Am întîlnit negri extrem de inteligenți. Unii nu păcătuiseră prin studii aprofundate, ceea ce reprezenta o pierdere. Dacă același număr de oameni, luați la întîmplare din populații similare, ar merge la școală, diferențele dintre ei n-ar fi date decît, cel mult, de predilecția lăsată moștenire de înaintași. Evreii studiază de mii de ani; negrii, de cîțiva, într-o proporție dezastruoasă. Aici se află cheia deosebirilor, cît și cea a succesului și nimic, absolut nimic altceva. Reparațiile pe care albii ar trebui să le procure celor pe care i-au făcut sclavi ar trebui să consiste în facilitarea mersului la universități. Ceva de raportul ca negrii să nu plătească oribilele taxe școlare existente. În două generații, fluctuațiile intelectuale s-ar echilibra pe aripile înțelepciunii lui Martin Luther King Jr.: "Inteligență și caracter - acesta este scopul adevăratei educații."

*

O altă metodă de-a reface decalajul este ridicarea coordonată de cartiere civilizate, așa cum albilor le-ar place să trăiască în ele, pe direcția eliminării cartelurilor de droguri, a promiscuității și mizeriei fizice, adăpostind o copilărie a căror lipsuri să nu împingă la infamie, cu prezența unor modele ale conștientizării și maturității care au reușit în societatea americană. Același filozof, considerat cel mai mare orator al modernității, zicea: "Adevărata pace nu este simpla absență a tensiunii; este prezența justiției." În aceste condiții, ar fi cu putință ca, după o vreme, să nu mai vedem amatori ai disciplinei olimpice a trîntei cu statuile, aruncarea făcliei în vitrină fixă și tir pe după gard în inimă de polițist (alb sau negru).

*

"Indiferent ce-l afectează pe unul direct îi afectează pe toți ceilalți indirect."

*

Alcătuim un organism care, într-o zi, va da seama asupra eșecului general.

*

Întîmplarea face că, indiferent cît de profundă ar fi rana vrajbei dintre oameni, cei inteligenți (dacă vor găsi pasiunea de-a-și păstra frica de Dumnezeu) vor reuși întotdeauna s-o închidă. Eventual, înainte de-a fi uciși.

*

Asasinarea lui Martin Luther King Jr. este una dintre cele mai odioase, inutile și agravante crime comise în această jumătate de istorie de un dereglat care n-a bănuit nici pe departe cantitatea de rău prăvălit în lume cu acea ocazie. Pe de altă parte, nici o crimă, oricît de odioasă, nu justifică seria de consecințe mizerabile împotriva societății (alcătuită din persoane care n-au avut nici în clin, nici în mînecă în provocarea ei)! Nici o statuie turtită ori vitrină spartă nu-l vor aduce pe Martin Luther King Jr. înapoi și nici nu vor redresa injustiția comisă. Dimpotrivă, ce se întîmplă acum în Statele Unite umbrește personalitatea celui care a fost și, într-un fel eronat, justifică atrocitatea precedentă, formînd un cerc vicios în turbionul căruia suntem prinși cu toții și din care vor fi scuipate pe țărmul dezastrului leșurile noastre, ale tuturor. Practic, toate nenorocirile lumii se trag din această trăsătură blestemată, hrănită de om: amestecul prostiei în doză egală cu nebunia sălbatică. E ca și cum cineva abia așteaptă să călcăm strîmb, ca să ne împingă în prăpastie.

Și dacă așa ar fi, cum de nu învățăm nimic din crimele zilei de ieri?


17 iulie 2020 Atlanta, GA, U.S.A.

Este permisă reproducerea pe alte website-uri a unor scurte fragmente din articolele publicate pe Comentator.ro, în limita a maxim 500 de caractere, numai cu specificarea obligatorie a sursei informațiilor preluate, cu link către pagina sursă. Comentator.ro reprezintă un canal media de comunicare neutru, care nu intervine în conținutul articolelor publicate pe site. Opiniile, creațiile și materialele de orice natură realizate de autori, intră în responsabilitatea totală a autorilor care le semnează. În cazul în care considerați că un anumit conținut trebuie analizat, sau nu ar trebui să fie publicat, vă rugăm să ne semnalați situația la office@comentator.ro