Contact

Constantin Manea
Piteștean de fel și muscelean prin părinți și (stră)bunici, este cadru didactic (conferențiar universitar dr.) la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești, unde predă (încă din 1990) discipline legate de teoria și practica traducerii, limba engleză contemporană, contrastivitate și lingvistică aplicată.

În octombrie 2019 a susținut examenul de abilitare, în domeniul limbii engleze, cu teza intitulată „Contributions to Anglo-Romanian Lexicology, Lexicography, Contrastivity and Translation Studies – Resulting from Reflective and Applicative Writing”. Din aprilie a.c. este, prin urmare, doctor abilitat (pentru domeniul de doctorat Științe Umaniste, Filologie – Engleză), în cadrul Școlii doctorale de Filologie a Universității din Pitești.

În afara celor peste 30 de cărți și manuale publicate, a scris mai mult de 150 de articole de specialitate. Are și 10 traduceri publicate în volum, la edituri recunoscute din țară și din străinătate (cum ar fi Editura Paralela 45, Editura Institutului Cultural Român, Editura Tiparg, Editura Papagrigoriou-Nakas din Atena). Are chiar acum în pregătire o mică antologie Shakespeare, dar și o ediție bilingva complexă (și predominant didactică) a piesei ,,Cei doi tineri din Verona".

A publicat și două volume de încercări literare, ambele în calitate de coautor (,,Întunericul din labirint" – împreună cu Ion Ladner – și ,,Variațiuni în do(i) major" – cu Ștefan Vida Marinescu). Din cele cîteva mii de „pansisme” si „butaforisme” (aparent naive, dar, în marea lor majoritate, extrem de serioase), va publica, cu voia lui Dumnezeu, în toamna anului acestuia, un prim volum.

A participat la numeroase congrese, colocvii și simpozioane pe teme de specialitate. Este membru a mai multe asociații profesionale : ESSE, CRIFST, S.R.S.

Link-uri

Articole