O permanenţă a formaţiei „Phoenix” a constituit-o căutarea identităţii. Faza maturităţii a reprezentat-o autoasumarea calităţii spirituale de român. Identificarea matricei stilistice românești, descoperirea patrimoniului folcloric real, nealterat și inalterabil în esenţa sa, interpretarea creatoare a acestuia, au oferit formaţiei „Phoenix” forţa de a deveni un fenomen artistic și cultural esenţial.

Nu știu pe cineva să fi crezut că va mai apărea vreodată, în România, o carte despre „Phoenix”. Cu atât mai mult, o carte scrisă de Nicolae Covaci. „Phoenix” era unul dintre cuvintele interzise, la Radio, la TV, în presă.