Oxygen Events organizează online pe data de 3 februarie 2022, de la 10.00-13.00, împreună cu Asociația Română a Băncilor, Universitatea Danubius, Universitatea Al.I.Cuza și LeoHr, cea de a 4-a ediție a conferinței din ciclul Managementul resurselor umane:

Viitorul muncii & Educației
Ediția a 4-a
Tendințele pe piața muncii și de capital uman
Online, 3 februarie 2022, 10am -1.15 pm


Pandemia ne-a introdus scurt în era digitalizării și tehnologiilor și a dat startul unei noi etape în care utilizarea tehnologiilor FinTech reprezintă o incontestabilă necesitate pentru a face față schimbărilor care vor domina piața muncii din toate ecosistemele. Cum noua generație nu mai este așa de atrasă să activeze în sectorul financiar bancar este nevoie de o schimbare de Paradigmă. Suntem pregătiți?

Leonard Rizoiu, CEO al firmei de resurse umane LeoHr, moderator al unui panel al conferinței: ”Schimbare” a fost cuvântul cheie folosit pentru a descrie aproape orice, în ultimii doi ani. În baza lui s-a turnat fundația unei noi realități, pe care se tot reconstruiesc perspective, proceduri, procese, strategii prielnice pivotării de la cifre, la oameni, de la organizații, la indivizi. Între "The great resignation" și noile abordări human-centric, raportul de putere s-amodificat profund și marchează începutul unei noi dinamici în piața muncii”. Pregătind noua generație Călin Rangu, Decanul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din Universitatea Danubius, consideră că “schimbările semnificative generate de inovațiile tehnologice determină apariția de noi meserii în domeniul financiar sau conexe acestuia, necesită o pregătire corespunzătoare, la nivel universitar sau postuniversitar. Numai astfel se poate asigura transformarea digitală a companiilor în cadrul unei societăți a cunoașterii și a interconectărilor, dezintermediată, a mediilor sociale și a inteligenței artificiale și la care suntem și vom fi parte cu toții, actori economici, angajați, cetățeni. Educarea specialiștilor va facilita pentru companii apariția de noi modele de afaceri, un avantaj economic competitiv și sustenabil, dezvoltarea de noi produse și servicii, creșterea eficienței operaționale, interconectarea la nivel mondial. Pentru angajați se va asigura un plan de carieră solid, racordat la evoluțiile socio profesionale actuale.”

Să nu uităm că un factor esențial în educație și un rol de bază în utilizarea tehnologiilor îl are securitatea cibernetică menită să ajute la redefinirea perimetrelor umane și la sporirea încrederii în serviciile oferite de entitățile financiar-bancare, în condițiile perfecționării creșterii notorietății conceptului Zero-Trust și a înmulțirii atacurilor hackerilor.

Sergiu Zaharia, Director Cyber Strategy Advisory, Deloitte Consulting: “Securitatea cibernetică este deja un domeniu multidisciplinar, care pleacă de la ipoteza dezvoltării unei culturi cyber pe mai multe paliere în interiorul organizațiilor, menită să ajute la creșterea vizibilității complexității acesteia, la redefinirea perimetrelor umane în condițiile în care asistăm la o erodare a structurii tradiționale de securitate a informațiilor din organizații.” Omul este cea mai slabă verigă. Nu trebuie să ne mire că atacurile de tip social engineering (care folosesc omul ca și vector de penetrare – phishing, baiting, malware, pretexting, quid pro quo, etc.) sunt cele mai utilizate, ele sunt cele cu rata de succes cea mai mare. Educarea angajaților despre aceste tipuri de atacuri este esențială.

vme

Tematica
Tendințele pe piața muncii și de capital uman
Work 4 România: Piața forței de muncă din România
The New Generation
Educatia 4.0 și dezvoltarea abilităților & competențelor necesare în secolul 21
Educația în era Fintech
Educatia financiară și utilizarea tehnologiilor financiare
Pregatirea sistemului de educatie pentru joburile viitorului
Rolul mediului universitar în formarea și educarea economiștilor în domeniul tehnologiilor inovative (FinTech)
Inteligența Artificială
Blockchain
Cybersecurity


Printre invitații care au confirmat participarea se regăsesc:

Leonard Rizoiu, Managing Partner LeoHr,
Adrian Locusteanu, Head of Demand Thoughtworks,
Călin Rangu, Decan Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Universitatea Danubius,
Dragoș Preda, CEO Compania Națională de Radiocomunicații RADIOCOM SA, Reprezentant ASF,
Gabriela Folcuț, director executiv ARB,
Prof.univ. dr. Bogdan Căpraru, Universitatea Al.I.Cuza,
Anna Mera, Founder of WowMind Learning,
Maria Luciana Axente, Responsible AI & AI for Good Lead at PwC UK,
Sergiu Zaharia, Director Cyber Strategy Advisory, Deloitte Consulting
Nassim Abu Rjala, banker, Global Shaper World Economic Forum, Partner Romania Tech Na- tion

Oxygen Events www.oxygen-events.ro 
Vă invităm să vă ÎNREGISTRAȚI participarea AICI!

Este permisă reproducerea pe alte website-uri a unor scurte fragmente din articolele publicate pe Comentator.ro, în limita a maxim 500 de caractere, numai cu specificarea obligatorie a sursei informațiilor preluate, cu link către pagina sursă. Comentator.ro reprezintă un canal media de comunicare neutru, care nu intervine în conținutul articolelor publicate pe site. Opiniile, creațiile și materialele de orice natură realizate de autori, intră în responsabilitatea totală a autorilor care le semnează. În cazul în care considerați că un anumit conținut trebuie analizat, sau nu ar trebui să fie publicat, vă rugăm să ne semnalați situația la office@comentator.ro