Cam cît vreț sî staț? Cî trebă sî plătiț pi dinainti tătî suma! Nu șuguim, din
precinația unor dereglări cu consomatori di cazieri!

Nu mai simțea nici o legătură trainică cu lumea. Conectorul devenise lejer, fără
obligații sau predilecția consecințelor. În sfîrșit, după atîția ani de încordare, se putea
declara liber. Numai că libertatea este un concept întortocheat. Cînd era tînăr, Mihai
Ursachi i-a spus că programul lui începea la ora cinci, cu noaptea-n cap, ca fiind cea
mai bună perioadă a zilei pentru a scrie. Nu-l punea nimeni. Pentru el, care...

A venit și momentul despărțirii definitive, frățioare! Îți sugerez din tot sufletul să
nu te mai întorci în România! Nu mai ai pe nimeni care să te apere. Și ești ultimul
inamic care, potențial, riscă să agite liniștea Infernului. O eliminare fizică este pentru ei
o rezolvare fără complicații. Și apoi – la ce?

Drumul regăsirii trece prin coșmarul comunist. Cine să se mai învîrtă pe-acolo de
bună voie, pentru un iluzoriu cîștig în valori reprezentate sau mergînd în direcția
abstractă a patriotismului nici măcar cu recompense? Numai un nebun! Adică noi! Dar
asta e tot!

Nici un om nu poate asigura împlinirea unei asemenea aspirații!

Cum de-ai putut să fii și să respiri cu ei, călăii acestui neam, călăii oricărui neam, ca să nu spui că oricum nu meritam altceva, pentru o poziție care uite ce ți-a adus, pentru o faimă în anonimat și o viață terminată cu o sfruntată minciună?

Îmi reproșezi că prețul a fost deficient? Nici nu trebuie să ajungem pînă acolo. Tu, care-ai citit atîta literatură de spionaj britanic, plus pe Vladimir Volkoff, suspendat în prag de paranoia cînd e vorba de conspirații, trădări, uneltiri și jocul aparențelor, cum de nu ți-ai pus o singură clipă...

Destinul unora, măcar pe termen scurt, este previzibil în parametri fără largi variații. A încetat orice activitate poetică în aprilie, moment în care, probabil, ar fi fost cea mai mare nevoie de așa ceva, chiar dacă legătura dintre mîngîierile naturii și emotivitatea umană n-a fost dovedită științific. Nu-și va elibera poporul de sub sclavia mentalității nici cu matematica, nici cu științele naturii, fizica și chimia, astrofizica și filozofia, nu-l va atrage nici cu amintirea unor vremuri fabuloase, pentru că, în primul rînd, n-ar crede că...