Vasîli gemea prin somn, pentru că nu era vizitat de vise care să te ajute să uiți, ci de fixare a grozăviilor prin care trecuse. Subconștientul său se zbătea ca un animal în capcană. Cu ochii încă mai vedea libertatea pădurii și a rămășiței de ogor, dar corpul era imobilizat. Apoi s-a liniștit brusc, deoarece Mașa îi vorbea agale, în camera de zi, cu glas mieros, așa cum făcea cînd vroia să dobîndească un bun aproape interzis, lasciv și simandicos, din vîrful buzelor. N-o mai văzuse de mult așa. Se dezbrăca tacticos, rîzînd cu capul dat pe...

Omul este un animal convertit la umanitate printr-un cumul de convenții, cunoscut sub denumirea de contract social, o idee generoasă cristalizată în jurul Iluminismului francez. Noțiunea își trage răsuflarea adînc dintr-o lucrare a filozofului Jean-Jacques Rousseau, cu rădăcini în antichitatea romană și elenă, coborînd pînă la Platon, subliniind ideea binelui general și a devenirii umane. Numitul contract reprezintă o înțelegere virtuală între cetățean și un grup de alți cetățeni, organizați în instituții care alcătuiesc statul. E nevoie de...

 Cînd trăiești în teritoriul nezbuciumat al siguranței care se-mplinește odată cu-nserarea, nici nu percepi binecuvîntarea care animă lucrurile, pentru că așa consideri că trebuie să fie. În lipsa celor mari, te apleci asupra celor mici, așa cum în vremea liniștii trebuie să te-nfiori la gîndul furtunii care nu se mai ivește. Nu judeca lumea prin prisma faptului că vezi lumina ultimului vagon după ce trenul a trecut. O singură epopee relaxată cu un fior deșelat în raza acestui concept de miraculoasă întîmplare de prea puțini apreciat...

Știa că iubita lui nu mai avea mult de trăit. A fost inventat un chin mai mare în dezechilibrul celor cunoscute și al celorlalte? Măcar dacă n-ai ști! De ce caută omul să afle cît mai multe? Chiar dacă află, îi va ajuta? Disputa se duce și în acest punct. Nu, își caută doar pricină de mai multă suferință! O, cît de bune sunt uitarea și nepăsarea, insolvența și neființa! Stai în magma necreată și nu cunoști decepția, indiferent cine-ți sunt părinții, locurile natale, țintele milei de care dispui. Suferi pentru că exiști, dar și pentru că...