• Ceea ce românul tradiţional, mai pastoral şi mai imaginativ, şi-a închipuit, neamţul, adică occidentalul, a cam construit… („Pe urmă un osîcean/ Cu carul de odolean,/ Căpățîni de lemn trăsnit,/ De dau raze pe pămînt,/ Cu obezi de tufănele,/ Cu spiță de micșonele,/ Loitre de scorțișoară,/ Cu spetezi de fildișoară,/ Roțile de calomfir,/ Chilimir de trandafir;/ Câte cuie sînt la car,/ Toate-s din mărgăritar,/ Șușleții din foi de vie,/ Buturugi de răzăchie;/ Gînjurile de-avrămeasă,/ Potîngul de cristeneasă,/ Jiglele de cocorăi,/ La jug trag doi...

„Marină şi Asemic”

Despre Lina Stern: Caligraf, fotograf, grafician, ceramist, Lina Stern s-a născut în Ucraina, la Svetlovodsk - oraşul de pe malul cu „apă cristalină”. Arta Linei Stern surprinde prin noutatea unui concept: asemicul sau caligrafia asemic. Timp de opt ani a desenat linii, forme și semne de neînțeles pentru cei din jur, neştiind în ce tipare cunoscute şi-ar putea regăsi această chemare neobişnuită către linii rebele ce luau forme tot atât de rebele. Într-o zi, a descoperit din întâmplare pe Internet un grup de artiști...

când cumpăna coboară ziua în noapte
ciutura se umple de-a viselor apă
și picură o sete cumplită de moarte
din care timpul nesățios se adapă
când cumpăna scoate ziua din noapte
ciutura e plină de soare și viață

  • Cumsecădenia tipic englezească: un tip de bunăvoinţă puţin cam vagă (cu alte cuvinte, ceţoasă).
  • Evident, ce s-a scris, s-a tipărit și s-a legat sub/în formă de volum nu este neapărat (sau numai) ceea ce a vrut să spună autorul, ci pur și simplu ceea ce ne-a lăsat el. Avem de-a face, prin urmare, cu un conținut și o formă care trebuie respectate – din toate punctele de vedere și în toate modurile posibile. Ce crezi tu că a vrut să spună autorul este, în foarte mare măsură, treaba ta personală. Fii mîndru de asta, caută chiar să îi convingi...