MESIHI (1470, Priștina - 1512, Istanbul)

Ilustru caligraf şi poet, reprezentant emblematic al poeziei otomane din timpul domniei sultanului Baiazid al II-lea. Orientalistul scoțian Elias John Wilkinson Gibb (1857-1901) închină eroului articolului nostru un întreg capitol în cel de-al II-lea volum al impresionantei sale istorii a poeziei otomane (1). În acest tom, apărut în 1902, Gibb surprinde evoluția poeziei otomane de-a lungul a 150 de ani (1450 - 1600), oferind nu doar amănunte din viața ori opera poeților, ci şi despre organizarea societății otomane la vremea respectivă, care coincide cu înflorirea imperiului în sine.

1 SIR JONES 1777Student la Madrasa, universitate coranică specifică Evului Mediu otoman, Mesihi s-a distins prin talentul pentru caligrafie. Ulterior, remarcat de Marele Vizir Atik Ali Pașa Eunucul, mecena al artelor, literaturii, știinţelor, este numit secretar al Diwan-ului său. Biograful Aşiq (2) a fost singurul care ar fi creionat un portret al celebrului poet, în virtutea mărturiei altui poet, aflat la rândul său sub proteția vizirului Ali Paşa. 2 SIR JONES PagGarda

După spusele acestui poet, Mesihi era un „şehir oğlanı” (fiu al oraşului) căruia îi plăcea viața mondenă, întârziind cu plăcere prin cartierele şi tavernele rău-famate din Constantinopol.

Mesihi a fost găzduit la curtea protectorului său până la moartea acestuia, survenită pe câmpul de luptă, în 1511. Nemaigăsind nici un alt protector, moare sărac, la numai un an după dispariția vizirului, lăsând posterității o operă de dimensiuni modeste, dar valoroasă prin originalitatea şi faima pe care a câştigat-o printre semenii din lăuntrul şi din afara comunității otomane.

Conform sitului Turquie-Culture.fr, parte din poemele lui sunt antologate în lucrarea „Meşâirü’ş-şuarâ”, un important dicționar bibliografic al poeților şi poeziei, apărut în 1568.

4 HAMMER Coperta 2

6 HAMMER PaginadeGarda 2

Opera lui Mesihi este alcătuită preponderent din distihuri cu profundă semnificație spirituală (mesnevi), catrene (murebba), gazel, kasid. A fost multă vreme cel mai cunoscut poet otoman şi întâiul introdus în literatura Occidentală, prin traducerea poemului „Odă primăverii”. 

Meritul îi aparține lui Sir William Jones, orientalist, lingvist, întâiul tălmaci al odei lui Mesihi, în latină şi engleză. Versiunea în engleză apare în a doua ediţie a volumului „Poems from Asian languages” (Poeme din limbi asiatice), tipărit la Londra în 1777. Al doilea traducător al lui Mesihi în Europa a fost baronul austriac Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall, diplomat, istoric, orientalist a cărui colosală operă, „Geschichte der osmanischen” (Istoria Imperiului Otoman), publicată în 10 volume şi bazată pe o bibliografie considerabilă, cu documente şi manuscrise necunoscute în Europa până atunci, îi conferă încă statutul de specialist de referință al Imperiului Otoman.

Von Hammer-Purgstall publică poeme de Mesihi în 1836, în germană, în primul volum al „Geschichte der osmanischen dichtkunst bis auf unsere zeit” (Istoria Poeziei Otomane până în zilele noastre). Acest volum cuprinde poeți otomani de la 1300 la 1521, Mesihi aflându-se la pagina 297.

Un alt poem foarte cunoscut al lui Mesihi, „Şehr-Engiz”, îl consacră ca inovator al poeziei otomane. Ineditul acestui mesnevi constă, pe de o parte, în faptul că reprezintă o ruptură de poezia persană, iar pe de altă parte, cu acest poem, Mesihi introduce comicul în poezia otomană (3).
În biblioteci din Vatican și Viena sunt conservate o parte din manuscrisele poetului. Traducere, documentare şi prezentare,
 
Marilena Lică-Maşala
Paris, 1 iunie 2020

8 GIBB Coperta

8 GIBB PgGarda

(1) În A History of Ottoman Poetry de laorigini până-n epoca modernă, lucrare de anvergură, editată în şase volume între 1900
- 1909, Gibb prezintă viața şi opera poeților otomani de la 1300 la 1871.
(2) Gibb, op. cit., pp. 226-227.
(3) Gibb, op. cit., p. 231 şi următoarele.

Legenda ilustraţiilor:

1), 2) Poems From The Asiatick Languages by Sir William Jones, The Second Edition, London, 1777: coperta; pagina de
gardă. Poemul lui Mesihi este menționat la pagina 88, sub titlul: „A Turkish ode on the Spring.” (O odă turcească despre
Primăvară).
© GOHD Books – Rare & Collectable Books, Singapore; gohd.com.sg

3), 4) Geschichte der osmanischen dichtkunst bis auf unsere zeit, vol. I, 1300-1521 und Joseph von Hammer-Purgstall, 1836.
Reproducere copertă, pagină de gardă: după copie digitală Google, aflată în domeniu public. Mesihi apare la pagina 297, iar
traducerea în germană a odei primăverii la pp. 299-301, fiind citat şi numele lui Sir Jones, p. 299.

5), 6) A History of Ottoman Poetry by E.J.W. Gibb, London, 1902: coperta, pagina de gardă.
© Bibliothéque Numérique Mondiale, Washington DC; WDLorg

Bibliografie:

În volum
GIBB, Elias John Wilkinson, A History of Ottoman Poetry (Istoria Poeziei Otomane), vol. II, de la 1450 la 1600, Londra, 1902,
pp. 226 - 256.
HAMMER-PURGSTALL, Joseph von, Geschichte der osmanischen dichtkunst bis auf unsere zeit (Istoria Poeziei Otomane
până în zilele noastre), vol. I, de la 1300 la 1521, Pesth, Conrad Adolph Hartleben's Verlag, 1836, p. 297.
JONES, William Sir, Poems From The Asiatick Languages (Poeme din limbi asiatice), The Second Edition, London, 1777.

Site Internet
Amazon.fr/History-Ottoman-Poetry-Turkish-Texts
Bibliothéque Numérique Mondiale, Washington DC; WDLorg
Books.google.fr
GOHD Books – Rare & Collectable Books, Singapore; gohd.com.sg
Islamansiklopedisi.org.tr/mesairus-suara
Turquie-Culture.fr

Este permisă reproducerea pe alte website-uri a unor scurte fragmente din articolele publicate pe Comentator.ro, în limita a maxim 500 de caractere, numai cu specificarea obligatorie a sursei informațiilor preluate, cu link către pagina sursă. Comentator.ro reprezintă un canal media de comunicare neutru, care nu intervine în conținutul articolelor publicate pe site. Opiniile, creațiile și materialele de orice natură realizate de autori, intră în responsabilitatea totală a autorilor care le semnează. În cazul în care considerați că un anumit conținut trebuie analizat, sau nu ar trebui să fie publicat, vă rugăm să ne semnalați situația la office@comentator.ro